Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Ανακοινώσεις Επικοινωνία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εκδηλώσεις
Δημοσιεύσεις
Αρχείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΣΟΥΣ
Πλατεία Αποστόλου Φιλίππου,
4770  Άρσος, Λεμεσός
Τηλ : 25943223, 25942171
Φαξ: 25944378
E-mail: info@arsos.org

Σύνδεσμος Ανάπτυξης Κοινότητας Άρσους

Ταχ. Θυρ.: 51695
3508, Λεμεσός
Τηλ: 99410577

 
 
Έργα > Ολοκληρωμένα
 
 1. Μετατροπή Δημοτικής Αγοράς σε Πολυδύναμο Κέντρο-Ταβέρνα.
 2. Ανακαίνιση των γραφείων του Κοινοτικού Συμβουλίου – Εξοπλισμός & Μηχανογράφηση.
 3. Εξωραϊσμός διαφόρων δρόμων και χώρων στην κοινότητα.
 4. Κατασκευή πάρκου.
 5. Εξωραϊσμός παλαιού κοιμητηρίου και διαχωρισμός νέου κοιμητηρίου.
 6. Ετοιμασία Ρυθμιστικού Σχεδίου.
 7. Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων σε δρόμους για τη διευκόλυνση των κατοίκων.
 8. Ανέγερση Μνημείου Ηρώων.
 9. Αλλαγή δικτύου υδατοπρομήθειας.
 10. Αυτοματοποίηση συστήματος παροχής νερού από την κοινοτική διάτρηση στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.
 11. Επέκταση δικτύου υδατοπρομήθειας.
 12. Αγορά σκυβαλοφόρου οχήματος μαζί με άλλες κοινότητες, (Βάσα, Βουνί, Δορά, Μαλλιά, Κισσούσα, Ποταμιού) και μεταφορά των σκυβάλων στο ΒΑΤΙ.
 13. Δόθηκαν ονομασίες στους δρόμους της Κοινότητας.

 

 

 
 
Footer
Behind us is the memory of our fathers, in front of us are the eyes of our children!
 
   
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.